Ympäristöministeriö


Ympäristöministeriö myöntää tukea ja koordinoi tapoja, joilla esimerkiksi julkiset organisaatiot ja yleishyödylliset yhteisöt voivat hakea avustusta omiin hankkeisiinsa.

Ympäristöministeriö muun muassa:

  • Myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia ympäristöjärjestöjen toimintaan ja virkistysalueiden hankintaan.
  • Koordinoi tiettyjä EU:n myöntämiä tukia (Life-rahoitus ja EU:n rakennerahastojen tuki ympäristöhankkeille).
  • Rahoittaa ja hankkii hallintoa palvelevia tutkimus- ja kehittämishankkeita.
  • Myöntää apurahoja toimittajien ja kuvaajien matkoihin ja ympäristöaiheisiin viestintähankkeisiin.
Rahoitusaste vaihtelee haun mukaan

Linkkejä
> Avustukset ja tuet (YM)
Avoimia hakuja
(haetaan automaattisesti päivittäin)