Maa- ja metsätalousministeriö


Maa- ja metsätalousministeriö on uudistuvan ja kestävän ruoka- ja luonnonvaratalouden mahdollistaja sekä luotettavien tietovarantojen tuottaja. Maa- ja metsätalousministeriö edistää toiminnallaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala kattaa maa- ja puutarhatalouden, maaseudun kehittämisen, metsätalouden, eläinlääkintähuollon, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnan ja kalatalouden. Ministeriö hoitaa myös riista- ja porotaloutta, vesivarojen käyttöä ja maanmittausta.

EU-rahoituksen hallinnointi:

  • Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja aikaisempien ohjelmakausien vastaavien ohjelmien sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston hallintoviranomaistehtävät;
  • Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston toimivaltaisen viranomaisen tehtävät;
  • Euroopan kalatalousrahastoa koskevat hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaistehtävät;
  • Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman todentamisviranomaisen ja tarkastusviranomaisen tehtävät.
Rahoitusaste vaihtelee haun mukaan

Linkkejä
> Hankerahoitus > Tutkimus ja kehitys, hakuilmoitukset
Avoimia hakuja
(haetaan automaattisesti päivittäin)