EU Life


EU:n LIFE-ohjelmalla rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on hidastaa ilmastonmuutosta ja tukea ympäristön- ja luonnonsuojelun toteutumista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Life-rahoituksen hakukierros tapahtuu kerran vuodessa. Haku avautuu alkukesällä ja päättyy syksyllä. Hakemus tehdään komission eProposal-palveluun. Komission Life-rahoitussivuilla löytyy kaikki hakemuksen tekemiseen tarvittava tarkempi ohjeistus.

 

Huomioita

Kaksivaiheinen hakuprosessi, jossa ensimmäinen vaihe on kohtuullisen kevyt. Koko prosessin odotetaan kuitenkin vievän kokonaisen vuoden.

Rahoitusaste pääsääntöisesti 60%

Linkkejä
> Life-rahoitus (YM) > Komission Life-rahoitussivusto (EU) > Avoimet Life-haut (EU)