Interreg Central Baltic


Central Baltic on EU:n alueellisen yhteistyön ohjelma, johon osallistuu rannikkoalueita neljästä Itämeren maasta (Suomi, Ruotsi, Viro ja Latvia). Suomessa ohjelman kontaktipistettä hallinnoi Uudenmaan liitto, ja alue kattaa sen lisäksi myös Satakunnan, Varsinais-Suomen, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnat.

Uuden kauden (2021-2027) ohjelmaluonnoksen julkinen kuuleminen oli helmi-huhtikuussa 2021, ja sen teemat liittyvät innovaatioihin ja kilpailukykyyn, ympäristöön ja kestävään kehitykseen sekä työllisyyteen ja palveluihin.

Edellisen ohjelmakauden (2014-2020) rahoitus oli noin 115 miljoonaa euroa ja sen teemat liittyivät talouden kilpailukykyyn, ympäristöön, liikenteeseen ja sosiaaliseen osallisuuteen; läpikäyvinä teemoina ICT ja vähähiilinen talous.