Interreg Central Baltic


Central Baltic 2014–2020 on EU:n alueellisen yhteistyön ohjelma, johon osallistuu rannikkoalueita neljästä Itämeren maasta. Suomessa ohjelma-alue kattaa Uudenmaan lisäksi Satakunnan, Varsinais-Suomen, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnat.

Ohjelman toimintalinjat liittyvät talouden kilpailukykyyn, ympäristöön, liikenteeseen ja sosiaaliseen osallisuuteen. Läpikäyvinä teemoina ovat ICT ja vähähiilinen talous.

Huomioita

Ylimääräinen 5. hakukierros päättyy 15.10.2019.

Rahoitusaste 75-85%

Linkkejä
> Uudenmaan liitto, kontaktipiste > Interreg Central Baltic (engl.) > 5. ylimääräinen haku (engl.)