Verkkojen Eurooppa (CEF)


Verkkojen Eurooppa (CEF – Connecting Europe Facility) edistää kasvua, työpaikkoja ja kilpailukykyä liikenteeseen, energiaan ja tietoliikenteen infrastruktuuriin kohdistettujen investointien kautta. Verkkojen Eurooppa -välineellä tuetaan korkeatasoisten, kestävien ja tehokkaasti yhdistettyjen Euroopan laajuisten verkkojen kehittämistä liikenteen, energian ja tietoliikenteen alalla. Välineellä rahoitetaan projekteja, joilla rakennetaan Euroopan liikenteen-, energian- ja tietoliikenteen runkoverkoston puuttuvia yhteyksiä.

Rahoitusaste 10-75%

Linkkejä
> Lisätietoa ja avoimet haut (EU)