Rakennerahastot


Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Ohjelmien avulla työllisyyttä pyritään parantamaan erityisesti maamme heikommin työllistyvillä alueilla.

Euroopan aluekehitysrahasto tukee työllisyyden lisäämiseksi esimerkiksi innovaatiotoiminnan ja verkottumisen edistämistä sekä uusien ympäristöteknologioiden kehittämistä.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Euroopan sosiaalirahaston tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia tai kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa sekä aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä.

Investointi kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisia ohjelmia on Suomessa kaksi: Manner-Suomen ja Ahvenanmaan ohjelmat. Samassa ohjelmassa toteutetaan sekä EAKR- että ESR-toimintaa. Ohjelman nimi on ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”.

Rahoituksen hakeminen

Rahoittavat viranomaiset (ELY-keskukset, maakuntien liitot ja sosiaali- ja terveysministeriö) käynnistävät avoimia hakuja tarkemmin määriteltyihin teemoihin ja julkaisevat hakuja koskevia ilmoituksia. Rakennerahastot.fi-sivuston ajankohtaista-osio on hyvä tietolähde.

Rakennerahasto-asiantuntijoita työskentelee kaikissa ELY-keskuksissa, joten käytännössä hakijat saavat palvelua omasta ELY-keskuksesta.

Myös maakunnan liitot myöntävät rahoitusta EAKR-hankkeille. Katso alueesi maakunnan liiton yhteystiedot suuralueen sivulta.  EAKR:n kaupunkiohjelman hankkeisiin rahoitusta myöntää Uudenmaan liitto.

Huomioita

Rahoitusmahdollisuudet vaihtelevat alueittain.

Linkkejä
> rakennerahastot.fi > Uusimmat haut alueittain